หลักการวางแผนการเงิน

ในการวางแผนการเงินนั้น มีเรื่องที่ต้องพิจารณามากมายหลายเรื่องด้วยกัน แต่หากว่าเราไม่สามารถจัดการทุกๆเรื่องได้พร้อมกันทั้งหมด คำถามคือ เราจะวางแผนด้านไหนก่อนดี หลักการของสามเหลี่ยมทางการเงิน หรือปิระมิดทางการเงิน มีคำตอบให้ท่าน

นอกจากนี้ ในการวางแผนเก็บออม เพื่อเป้าหมายแต่ละด้าน เราต้องดูระยะเวลาที่เราต้องการบรรลุเป้าหมายด้วย เพื่อให้เราเลือกเครื่องมือทางการเงินที่ถูกต้อง ซึ่งเราจะแบ่งเงินออมออกเป็น 3 ระยะ แล้วมาดูว่า เครื่องมือใดที่เหมาะกับเงินออมทั้ง 3 ระยะบ้าง

[list]
[li type=”glyphicon-plus”]ปิระมิดทางการเงิน[/li]
[li type=”glyphicon-plus”]เงินออม 3 ระยะ[/li]
[/list]