เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้น ด้วยเหตุผลหลักๆคือ แนะนำบริการด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สำหรับคนที่สนใจวางแผนชีวิต และการเงินในอนาคต แต่ยังไม่รู้ว่า จะเริ่มจากตรงไหนดี และหลักการวางแผนที่ถูกต้อง หน้าตาเป็นอย่างไร

คนไทยส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ในการวางแผนจัดการเงินของตัวเอง บางคนใช้จ่ายเกินตัว หารายได้ไม่พอรายจ่าย เกิดหนี้สินมากมาย หรือบางคนมีเงินออม ก็เก็บในธนาคาร อย่างเดียว เสียโอกาสในการทำให้เงินงอกเงย หรือช่วงไหนที่คนแห่ไปเล่นหุ้น ก็ตามเค้าไป โดยที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ทำให้ประสบความล้มเหลว และขาดทุนในที่สุด นอกจากนี้ ยังขาดความเข้าใจ ในเรื่องของผลกระทบทางการเงิน ที่เกิดจากเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยร้ายแรง ที่ต้องใช้เงินรักษามาก และการขาดรายได้ จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมามากมาย เพราะไม่ได้เตรียมการด้านนี้อย่างจริงจัง

ผมจึงได้จัดทำเนื้อหาในเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ เป็นความรู้ให้ได้อ่านกัน โดยหลักๆ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยแบ่งเรียงตามขั้นตอนไว้เป็นอย่างดี สามารถศึกษาด้วยตัวเอง และนำไปใช้ได้จริง

ตัวผมเองนั้น ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเริ่มวางแผนการเงินให้กับตัวเอง ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เก็บเงินสำรองฉุกเฉิน แบ่งสัดส่วนเงินออมตามเป้าหมายต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการวางแผนป้องกันความเสี่ยง การเก็บออมเพื่อเกษียณ และการศึกษาบุตร การวางแผนภาษีเงินได้ ตลอดจนถึงการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และได้จัดทำเครื่องมือในการวางแผนอย่างง่ายๆนี้ขึ้นมา เป็นไฟล์ excel โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ เพื่อช่วยเหลือให้คนไทยที่มีความสนใจวางแผนชีวิต และการเงิน ได้มีแผนการเงินที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคง และเพิ่มพูนความมั่งคั่งในอนาคตได้

ถ้าหากอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์นี้แล้ว มีข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษา สามารถโทรสอบถาม และนัดหมายเพื่อพูดคุย และจัดทำแผนการเงินที่เหมาะสมกับตัวท่านเอง ผมยินดีให้คำปรึกษาครับ

 

สุดท้ายนี้ ก็ขอให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จในการวางแผนชีวิต มีเงินใช้ในทุกช่วงของชีวิตนะครับ

ประวัติส่วนตัว

  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทำงานที่บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) เป็นเวลา 10 ปี
  • ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ