การวางแผนการเงิน

 

[list]
[li]ทำไมต้องวางแผนการเงิน[/li]
[li]บริหารเงินด้วยงบการเงินส่วนตัว[/li]
[li]หลักการวางแผนการเงิน[/li]
[li]สินทรัพย์ทางการเงิน[/li]
[li]การวางแผนจัดการหนี้สิน[/li]
[li]การวางแผนเงินสำรองฉุกเฉิน[/li]
[li]การจัดการความเสี่ยง[/li]
[li]การวางแผนเกษียณ[/li]
[li]การวางแผนการศึกษาบุตร[/li]
[li]การวางแผนภาษี[/li]
[li]การวางแผนการลงทุน[/li]
[/list]

ผมได้ทำแบบฟอร์มการวางแผนการเงิน ไว้ในเอกสาร Excel เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนด้วยตัวเอง ลองไปดาวน์โหลดมาใช้ ควบคู่กับการอ่านเนื้อหาแต่ละบทได้เลยครับ

ดาวน์โหลดแผนการเงินส่วนบุคคล