โอนความเสี่ยงด้วยประกัน

ทางเลือกหนึ่งในการจัดการความเสี่ยง นอกจากจะรับความเสี่ยงไว้เองแล้ว หากความเสียหายที่เกิดขึ้น มันมากจนเกินจะรับมือด้วยตัวเอง (ไม่สามารถเตรียมเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นได้ หากความเสี่ยงที่ว่า ได้เกิดขึ้นจริง) ก็ต้องพิจารณาโอนความเสี่ยงให้คนอื่นรับมือแทน

ในปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินตัวเดียว ที่ให้ความคุ้มครอง หรือรับความเสี่ยงแทนเรา มีเพียงประกันเท่านั้น ซึ่งจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น ขอแยกเป็น 3 หมวดหลักๆด้วยกัน

[list]
[li]ประกันชีวิต[/li]
[li]ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง[/li]
[li]ค่าชดเชยรายได้จากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือทุพลภาพ[/li]
[/list]

ในการพิจารณาเลือกว่าจะทำประกันลักษณะใด และจำนวนเท่าไหร่นั้น ก่อนอื่นก็ต้องประเมินความเสียหายในแต่ละกรณี ถ้าเกิดขึ้นจริง จะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ หากปัจจุบันยังมีไม่พอ และไม่สามารถเตรียมเองได้ในเวลาอันสั้น ก็ต้องพิจารณาซื้อประกัน เพื่อได้รับความคุ้มครองทันที เพราะเหตุการณ์เหล่านั้น จะเกิดเมื่อไหร่ ไม่มีใครทราบได้

ส่วนจะพิจารณาค่อยๆเก็บออมเองส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมการไว้เองก็ทำได้ เมื่อเก็บได้บางส่วน ก็พิจารณาลดวงเงินประกันลงได้ หรือพิจารณายกเลิกสัญญาบางตัวได้ หากเราเตรียมการรับมือไว้เองเรียบร้อยแล้วในอนาคต